Algemene Ledenvergadering op 18 mei a.s. om 20.00 uur

Beste Fietsers,

Bij deze worden jullie uitgenodigd om de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van De Fietsersbond Rheden-Rozendaal bij te wonen en wel op maandagavond 18 mei as. Plaats: De Dierense Toren aan de Hogestraat in Dieren Zuid. Aanvang 20.00 uur.

Verder willen we u er op attent maken dat er een mogelijkheid is om de in de notulen genoemde nota “Fietsveiligheidsplan” van de gemeente en ook de powerpointpresentaties van Ivo Smit en Gerke Mekkes over de Fietssnelroutes toe gestuurd te krijgen. Bij belangstelling hiervoor kunt u kontakt opnemen met de secretaris van de Fietsersbond: Preek te Brinke: f.brinke1@chello.nl

Agenda Algemene Ledenvergadering Fietsersbond Rheden-Rozendaal

1. opening
2. Mededelingen
3. Notulen ALV 2013-2014
4. Jaarverslag 2014-2015
5. Fietsbeleid gemeente Rheden bij monde van Ina Hooghordel
6. Financieel jaarverslag
7. Aktiviteiten komendjaar
8. Bestuurssamenstelling
9. Rondvraag

Notulen ALV 2013 – 2014

Agenda 18 mei 2015

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *