Aankondiging nieuwjaarsreceptie Fietsersbond en meer nieuws

Fietser in het Traverse gebied in Dieren: één van de knelpunten is dit omoverzichtelijke fietspad op de WIlhelminaweg

Persbericht Traverse Dieren
Omdat de situatie rondom het Dierense stationsgebied voor de fietsers nog altijd chaotisch en deels zelfs onveilig is, hebben we in november namens onze afdeling een persbericht opgesteld. Naar aanleiding hiervan is een bericht in de Gelderlander verschenen, met als resultaat (hernieuwde) uitnodigingen voor allerhande overleggen met gemeente en provincie. Een mooie kans om tot goede resultaten voor onze leden (en de overige fietsers) te kunnen komen!

 

Rondetafelgesprek met gemeenteraadsleden
Begin dit jaar kozen we een nieuwe gemeenteraad. Het leek het ons nuttig om met (nieuwe) raadsleden van de verschillende partijen in gesprek te gaan over het gemeentelijk fietsbeleid en de kansen en knelpunten op fietsgebied. Dinsdagavond 11 december hebben we als bestuur daarom deelgenomen aan een zogenaamd ‘rondetafelgesprek’, waarin veel verschillende onderwerpen besproken werden. Bijvoorbeeld: het nieuwe college van B&W in Rheden geeft aan dat ‘de fiets voorrang krijgt’ in haar beleid. Is dat ook echt zo? Een verslag van het gesprek is hier te vinden.

ALV en Nieuwjaarsreceptie
De officiële uitnodiging (met jaarverslag) volgt nog, maar hierbij alvast een aankondiging: de jaarlijkse ALV vindt plaats op vrijdag 18 januari, van 19.00 tot 20.30 in het Parkhuis (De Steeg). Aansluitend hopen we met vele leden te kunnen proosten tijdens onze nieuwjaarsreceptie, met net als vorig jaar een feestelijke fietsquiz!

Categorieën