Fietsersbond: Fietsers vaak in de knel in het Traversegebied in Dieren

De Fietsersbond, afdeling Rheden-Rozendaal, heeft na een inspectietocht in het fietsgebied van Dieren geconstateerd dat er schrikbarend veel mis is op fietsgebied daar. Het lijkt erop dat na aanleg van de tunnel voor het autoverkeer de fietsers zijn vergeten. De Gelderlander meldde dat al eerder. Op verschillende plekken ontbreekt juiste bewegwijzering, verlichting is schaars en meerdere oversteken zijn ronduit gevaarlijk.

Zo is de oversteek van de fietsers op de spoorwegovergang Harderwijkerweg en de nabijgelegen kruising met de parkeergarage zeer gevaarlijk en onoverzichtelijk door het ontbreken van goede (drukknop-) verkeerslichten voor fietsers. Deze verkeerslichten zouden per direct moeten worden geplaatst én gesynchroniseerd met de auto-verkeerslichten.

Van welke kant je ook komt: een duidelijke bewegwijzering voor fietsers richting station ontbreekt. Door de werkzaamheden rond het station is de situatie chaotisch en onduidelijk. Werden er voor het autoverkeer verkeersbegeleiders ingezet, de fietsers moeten het maar zelf uitzoeken. Omleidingsroutes ontbreken in het geheel.

Bij de oversteek Wilhelminaweg – Spoorstraat komt de fietser ook in het gedrang. Van 5 kanten komen bussen en auto’s elkaar tegemoet, wat de situatie voor de fietser onoverzichtelijk en gevaarlijk maakt. Ook hier geen enkele richtingaanwijzing, laat staan omleidingsborden die de weg wijzen door de chaos van wegwerkzaamheden rondom het station.

Ook elders viel op dat de bewegwijzering voor fietsers geheel ontbreekt, of foutief is. Neem bijvoorbeeld de wegoversteek aan de zuidkant van de Zutphensestraatweg bij de Hofstetterlaan. Als fietser op weg naar Dieren sta je eigenlijk voor een raadsel: welke kant moet ik op om bij het station/centrum van Dieren te komen? De oversteek is bovendien zeer onoverzichtelijk omdat er van maar liefst 8(!) kanten verkeer tegemoet of achterop kan komen. Hier moet op korte termijn een veilige oversteekplaats gemaakt worden voor de fietser met middengeleiding om richting de fietstunnel of de Lange Juffer te gaan.

Op de kruisingen van de Doesburgsedijk en Arnhemsestraatweg, op het kruispunt Hoflaan-N348-Harderwijkerweg en op de kruising van de Spoorstraat en de Burgemeester De Bruinstraat ontbreken ook duidelijke bewegwijzeringen. Komende vanuit Dieren richting Ellecom staat wel een bord ter hoogte van Het Rhedens, maar daar staat niets op vermeld… In het donker mis je als fietser zo de afslag richting de “Postroute” en Ellecom.

Verlichting (m.n. voor de vele leerlingen op weg naar school of naar huis) ontbreekt op het fietspad bij het Rhedens en op het kruispunt Doesburgsedijk en Arnhemsestraatweg en dus bij de oversteek naar de “Postroute” en in de verlaagde fietsenstalling op het stationsplein-zuid.

Tevens blijkt uit de vele klachten dat de liften op het station met grote regelmaat defect zijn. Fietsers en mensen die slecht ter been zijn, zijn dan aangewezen op de vele trappen om het perron op of af te komen. De Fietsersbond pleit dan ook met spoed om de oude overgang op het station weer open te stellen zodat het Stationsplein via de begane grond bereikbaar is bij calamiteiten als lift- en stroomstoringen.

Op dit moment wordt er gewerkt aan de fietsenstallingen aan beide zijden van het station. De noordzijde is momenteel een totale chaos voor de fietsers. De tijdelijke fietsvoorzieningen functioneren niet omdat er geen beleid is gemaakt en als fietser moet je maar zien waar je fiets mag staan. Ook hier blijft de “Traverse Dieren” in gebreke en wordt de fietser – in tegenstelling tot de automobilist – aan zijn of haar lot overgelaten.

Het overzicht van de knelpunten met de benodigde foto’s zal door de Fietsersbond worden voorgelegd aan de gemeenteraad en wordt besproken in een overleg met de raadsleden plus wethouder later dit jaar. De bond hoopt dat het binnenkort weer veilig en prettig fietsen is in het vernieuwde stationsgebied.

Persbericht Fietsersbond oktober 2018

Bericht in de Gelderlander met o.a. de reactie van de Traverse organisatie hierop.

 

 

Categorieën