Wie zijn wij?

De Fietsersbond afdeling Rheden/Rozendaal behartigt de belangen van haar leden in deze gemeenten. Op deze pagina vindt u achtergrondinformatie over onze afdeling.

Doelstelling en werkterrein

Doel van de Fietsersbond is kort gezegd het verkeer ‘fietsveilig’ en ‘fietsvriendelijk’ te maken. Fietsveilig mag voor zich spreken, fietsvriendelijk betekent dat het verkeer zó is ingericht dat het fietsen aanmoedigt: van de aanleg en het onderhoud van fietspaden tot en met de afstelling van verkeerslichten. Het gaat met name om het dagelijkse fietsverkeer: wonen, werken, schoolgaan, winkelen.

De Fietsersbond afdeling Rheden/Rozendaal wil actief de belangen van fietsers behartigen in deze Gelderse gemeenten. Dit willen we bereiken door invloed uit te oefenen op beslissingen op het gebied van de ruimtelijke ordening en verkeer. Gesprekspartners daarbij zijn:

  • de gemeentebesturen van Rheden en Rozendaal,
  • overige wegbeheerders, zoals de provincie Gelderland,
  • en (waar het gaat om stationsvoorzieningen) de Nederlandse Spoorwegen.

Leden

In de gemeenten Rheden en Rozendaal telt de Fietsersbond ongeveer 150 leden.
Op landelijke website van de Fietsersbond vindt u informatie over lid worden van de Fietsersbond.

Afdelingsbestuur

Momenteel bestaat het bestuur van de Fietsersbond Afdeling Rheden-Rozendaal uit de volgende personen:

Voorzitter Freek te Brinke 06 14617940
Secretaris Hiske Feenstra
Penningmeester vacature
Bestuurslid Paul Akkerman 06 52801848
Bestuurslid Anja de Graaf
Inhoudelijk adviseur Jan Schuring
Webmaster Paul van Roekel

Contact opnemen

Contactpersoon voor de Fietsersbond Afdeling Rheden-Rozendaal is de afdelingssecretaris. E-mail: rheden-rozendaal@fietsersbond.nl